Thông Báo
📣📣Thông báo khẩn cấp
⚠️Nền tảng này đã bị tấn công bởi tin tặc mạng vào lúc 02:36 ngày 26 tháng 7 năm 2021
Do đó, một số tài khoản của người dùng tràn ngập các khoản tiền không xác định
⭕️ quyết định sau được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp của công ty:
👉1: Để tránh thiệt hại lớn cho nền tảng và người dùng, đồng thời tìm ra nguồn tiền không xác định. Nền tảng tạm thời đóng kênh rút tiền
👉2: Tất cả người dùng vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trước 23:59 ngày hôm nay. Thực hiện theo các bước do dịch vụ khách hàng cung cấp để thực hiện các thao tác tương ứng trên tài khoản để chứng minh rằng số tiền dư thừa trong tài khoản thuộc về số tiền hợp pháp của việc nạp tiền hoặc lợi nhuận cá nhân của bạn, để mở khóa tài khoản của bạn để rút tiền
⭕️Để biết các bước chi tiết để hủy khóa tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng
Dịch vụ khách hàng
App Video dạy
App Video dạy
app giới thiệu
Thông qua app kiếm tiền
Giới thiệu nhận thưởng

Lease

 • Giới Thiệu Công Ty

 • Vấn đề thường gặp

 • Nạp Tiền

 • Rút Tiền

 • Đánh dấu

  • 078****755 Thưởng 200tr tiền mặt
  • 076****777 Nhận thu nhập 7.997.637
  • 035****823 Nhận thu nhập 577.337
  • 056****639 Thưởng 500K tiền mặt
  • 083****525 Nhận thu nhập 237.355
  • 072****727 Thưởng 200tr tiền mặt
  • 039****977 Nhận thu nhập 78.223
  • 078****756 Thưởng Mô tô vật lý
  • 076****772 Nhận thu nhập 982.357
  • 035****827 Nhận thu nhập 702.262.223
  • 056****678 Thưởng chiếc khấu 50%
  • 083****526 Nhận thu nhập 7.374.499
  • 072****728 Nhận thu nhập 9.334.355
  • 039****975 Thưởng iPhone12
  • 078****757 Nhận thu nhập 773.932
  • 076****773 Nhận thu nhập 5.837.734
  • 035****825 Thưởng 500K tiền mặt
  • 056****677 Nhận thu nhập 97.859
  • 083****527 Nhận thu nhập 78.307
  • 072****729 Thưởng iPhone12
  • 039****976 Nhận thu nhập 87.768
  • 078****758 Nhận thu nhập 47.623
  • 076****777 Thưởng chiếc khấu 50%
  • 035****826 Nhận thu nhập 983.357
  • 056****672 Thưởng chiếc khấu 20%
  • 083****528 Nhận thu nhập 727.326.377
  • 072****738 Thưởng iPhone12
  • 039****977 Nhận thu nhập 9.334.356
  • 078****759 Nhận thu nhập 345.947
  • 076****775 Thưởng Thuê 1 tặng 1
  • 035****827 Nhận thu nhập 5.837.735
  • 056****673 Nhận thu nhập 7.997.633
  • 083****529 Nhận thu nhập 574.077
  • 072****737 Thưởng iPhone12
  • 039****978 Nhận thu nhập 76.956
  • 078****767 Nhận thu nhập 63.399
  • 076****776 Thưởng Hoàn tiền đầy đủ cho thuê xe
  • 035****828 Nhận thu nhập 775.653.470
  • 056****677 Nhận thu nhập 984.357
  • 083****532 Nhận thu nhập 702.262.225
  • 072****732 Nhận thu nhập 727.326.372
  • 039****979 Nhận thu nhập 7.374.507
  • 078****767 Nhận thu nhập 9.334.357
  • 076****777 Nhận thu nhập 689.959
  • 035****829 Nhận thu nhập 867.968
  • 056****675 Nhận thu nhập 5.837.736
  • 083****537 Nhận thu nhập 7.997.634
  • 072****733 Nhận thu nhập 56.284
  • 039****982 Nhận thu nhập 752.726
  • 078****762 Nhận thu nhập 249.769
  Trung Tâm Thuê Xe